Oproep tot het indienen van projecten

 

 

 

 

De oproep tot het indienen van projecten “De creativiteit van steden/regio’s tot uitdrukking brengen” is gesloten. 

 

 

 

De oproep tot het indienen van projecten “De creativiteit van steden/regio’s tot uitdrukking brengen” :

In het kader van het grensoverschrijdende Interreg-project C2L3PLAY – Cross Border Living Labs lanceren we een oproep voor projecten door ontwerpers, kunstenaars, ondernemers, kleine en middelgrote ondernemingen die artistieke, technologische en economische projecten op het gebied van creativiteit willen ontwikkelen.

 

Wereldwijde context: “De creativiteit van de regio’s tot uitdrukking brengen”.

In 2004 lanceerde UNESCO het Creative Cities Network (UCCN), een wereldwijde samenwerking die zich richt op creativiteit als hefboom voor stedelijke ontwikkeling en dynamiek. Kortrijk werd onlangs als regio van design toegelaten tot dit netwerk, en bundelt en versterkt hiermee verder de lokale initiatieven op het vlak van creativiteit, innovatie en ondernemerschap. In Noord-Frankrijk speelt zich iets gelijkaardig af met Lille dat recent werd verkozen tot wereldhoofdstad van design in 2020. Deze twee internationale erkenningen duiden op een algemene beweging voor de creatieve economie van steden en regio’s.

Dit enthousiasme zien we weerspiegeld in het stijgend aantal initiatieven zoals matchmaking projecten (5×5), beurzen (Biennale Interieur), de uitbouw van digitale en/of makerspaces( BUDA::lab, Numédiart, UMONS, Le Fresnoy,…), Culturathons 5Louvre Lens Vallée), creatieve samenwerkingen,… Elk van deze initiatieven doet beroep op creativiteit in de brede zin van het woord (vakmanschap, kunst, design, film, muziek en literatuur) en trekt een internationaal professioneel publiek aan.

Op wereldschaal zien we dat veel steden zich ondertussen creatieve stad noemen, vaak als onderdeel van een territoriale marketing logica. Terzelfdertijd zien we dat slechts een beperkt deel van de bevolking – de zogenaamde “super creative” volgens Richard Florida – hierbij betrokken is en ten volle voordeel haalt uit deze creatieve stad. Maar hoe zit het met de brede bevolking, lokale gemeenschappen, ondernemers of bezoekers? Hoe nemen zij deel aan deze creatieve stad? Waarom zouden ze eigenlijk deelnemen? Welk voordeel halen ze er uit?

De oproep tot het indienen van projecten

Op basis van deze vaststelling vragen we om projecten in te dienen om innovatieve en inclusieve projecten (diensten of producten) voor te stellen. Deze projecten betrekken het grote publiek bij co-creatie projecten met bedrijven, openbare instellingen en universiteiten. Deze projecten dragen bij tot de zichtbaarheid van creativiteit van steden en regio’s.

Creatieve processen hebben reeds vele en tastbare resultaten opgeleverd. Deze resultaten zijn vaak gekend, het proces dat ermee gepaard is vaak onzichtbaar en al zeker voor het grote publiek. De Kortrijkse regio bijvoorbeeld heeft vele bedrijven die half-afgewerkte producten maken. Wat weinigen weten is dat deze producten vervolgens wereldwijd verwerkt worden door gerenommeerde merken. Zo zit in elk Amerikaans dollarbiljet vlasvezel uit de Kortrijks regio.
Centraal in deze oproep staat dan ook het expliciteren van de creatieve processen in het algemeen en het uitdrukken van de creatieve regio’s (Wallonië, Noord-Frankrijk, West Vlaanderen) in het bijzonder door beroep te doen op de lokale gemeenschap.

De doelstellingen van deze oproep tot het indienen van projecten zijn :

 • De creativiteit van de steden en regio’s van Hauts de France, Wallonië en West-Vlaanderen zichtbaar maken.
 • Bevordering van “bottom-up”-initiatieven van het maatschappelijk middenveld.
 • Het bevorderen van co-creatie tussen burgers, culturele en creatieve actoren, bedrijven, publieke sectoren (instellingen, gemeenten, regio’s) en onderwijs.
 • Het bevorderen van een grensoverschrijdende samenwerking.

 

Wij ondersteunen u dankzij:

Wij ondersteunen creatieve ontwerpers, artiesten, ondernemers, KMO’s met innovatieve methodieken zoals Design Thinking, gericht op de gebruikerservaring, vanaf de identificatiefase tot experimenteren, ideevorming en prototyping. We stellen een inclusieve aanpak voor die zich aanpast aan alle stadia het project, en dit in alle sectoren.

Bovendien ligt de kwaliteit van onze ondersteuning in de verscheidenheid van de partners die deel uitmaken van het team (technologie, UX design, business, kunst), toegang tot het netwerk van onze ecosystemen, en toegang tot de experimentele labo’s in de drie regio’s.

 • een screening van uw projectvoorstel en voorstel van aanpak
 • partners die met u meedenken over technische, zakelijke en/of ontwerpoplossingen voor uw idee/project;
 • specialisten die worden gevraagd in functie van de behoeften van uw project;
 • infrastructuren die tot uw beschikking staan: vrije toegang tot technische apparatuur (motion capture, RV-systemen, FABLAB, enz.) en artistieke werkruimten (Le Fresnoy, Buda,..);
 • een versnelde ontwikkeling van uw project door deel te nemen aan “Flash Workouts” (workshops) waarbij u en uw medewerkers intensief werken aan de uitwerking van uw project;
 • een prototypingfase van uw project waarmee uw doelgroep of potentiële investeerders kunnen experimenteren;
 • zichtbaarheid voor uw project en voor u via de communicatie van partners (persconferenties, evenementen, mailings, etc.);
 • de mogelijkheid om het project in reële omstandigheden te testen met de eindgebruikers (“living lab” benadering).

De ondersteuning duurt 4 tot 8 maanden, afhankelijk van de behoeften van de projectleider. De prototypes die in het kader van de ondersteuning worden ontwikkeld, kunnen met een breed publiek worden getest op evenementen zoals Design Week in Kortrijk, ViceVersa in Bergen, Culturathon (Lens), Lille World Capital of Design 2020, enz.

De selectiecriteria
 • Het project maakt deel uit van de sector Culturele en Creatieve Industrieën (mode, muziek, design, architectuur, stedenbouw, communicatie, public relations en reclame, geschreven pers, beeldende kunst, games, nieuwe media, podiumkunsten, cultureel en audiovisueel erfgoed).
 • Het innovatieve karakter van het project
 • Het voorstel richt zich op mogelijke samenwerking met burgers, bedrijven, universiteiten en/of de publieke sector.
 • Het voorstel kan worden overgenomen in andere gebieden (steden, regio’s).
 • De grensoverschrijdende toegevoegde waarde (Hauts de France, Wallonië, Vlaanderen) van het voorstel wordt door de aanvrager bestudeerd en gepresenteerd.
 • De kandidaat is of gedomicilieerd of het project wordt uitgevoerd in het grensoverschrijdende gebied (Hauts-de-France, Wallonië, West-Vlaanderen)

 

3 stappen om aan te vragen!
  1. Stuur uw aanvraag in enkele minuten via het formulier voor 10/04/2019. Voordat u zich aanmeldt, dient u de volgende vragen in overweging te nemen:

Wat voor soort ondersteuning heeft u nodig? Creatief, technologisch, design, design, business, evaluatie van uw idee bij een doelgroep, rijping…..? Heeft u ondersteuning nodig voor de realisatie van een prototype? Het Interreg-project is gebaseerd op een netwerk van partners in drie regio’s met verschillende culturen en expertise, hoe wilt u ervan profiteren? Wat is het voordeel van interregionaliteit in uw project?

 1. Binnen 3 weken na de afsluiting van de projectoproep nemen wij contact met u op om u te laten weten of u in aanmerking komt voor C2L3Play ondersteuning. Dit is ook het moment waarop wij u om aanvullende informatie kunnen vragen.
 2. Als u in aanmerking komt, ontmoet u ons in een selectiecommissie om te bespreken wat we samen kunnen doen. Alle projectpartners zijn aanwezig om u te vragen over het project. Het interview duurt ongeveer 20 minuten en vindt eind maart plaats.

 

Kalender van de evenementen
 • Uiterste datum voor het indienen van aanvragen: 10/04/2019
 • Comitee voor de selectie van projecten: april

Klik hier om het aanvraagformulier in te vullen!

C2L3PLAY – Cross Border Living Labs?

C2L3PLAY is een Interreg grensoverschrijdend samenwerkingsproject tussen Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen, medegefinancierd door de Europese Unie en ondersteund door 9 partners in Frankrijk en België. C2L3Play (Cross Border Living Labs) is het proeftuin van de culturele en creatieve industrieën van de grensoverschrijdende regio Hauts-de-Frankrijk/Wallonië/Vlaanderen. Overtuigd dat het dankzij co-creatie en innovatieprocessen dat projecten groeien, hebben de partners van C2L3PLAY zich reeds geëngageerd aan 9 projectleiders in Frankrijk en België! >> Raadpleeg het nieuws van C2L3PLAY – Cross Border Living Labs https://crossborderlivinglabs.eu

Partners betrokken naast projectleiders

Het Cross Border Living Labs project (INTERREG C2L3Play) bestaat uit 9 partners die actief zijn in technologisch onderzoek, netwerken met economische waarde, artistieke creatie en design en culturele verspreiding. De partners zijn actief in de 3 regio’s waarop deze oproep tot het indienen van projecten betrekking heeft: Hauts-de-France, Wallonië, Vlaanderen.

logos

Meer informatie over de partners van C2L3PLAY?

Bezoek crossborderlivinglabs.eu, Partners sectio

Contact

In geval van problemen : neem contact met ons op Clémence Martin (clemence.martin@umons.ac.be) in het Engels of neem contact op met Stijn Debaillie (stijn@designregio-kortrijk.be) in het Nederlands

Deze oproep tot het indienen van projecten maakt deel uit van het Interreg Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen programma en de GOTOS3 projectportefeuille.

 

Interreg France- Wallonie-Vlaanderen

Interreg is een belangrijk instrument van de Europese Unie om grensoverschrijdende samenwerkings¬projecten financieel te steunen. Het Europees territoriaal samenwerkingsprogramma Interreg France-Wallonie-Vlaanderen spruit voort uit de wil om economische en sociale uitwisseling tussen vier grensgebieden in de hand te werken: Vlaanderen en Wallonië in België, Hauts-de-France en Grand-Est in Frankrijk. 170 miljoen euro uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) werd toegekend aan het programma dat projecten steunt die beantwoorden aan de vier samenwerkings¬thema’s: onderzoek en innovatie, concurrentievermogen van de kmo’s, bescherming en valorisatie van het milieu en sociale inclusie. De projectportefeuille is een nieuw en vernieuwend instrument waar¬mee verschillende projecten kunnen worden samengebracht rond een gezamenlijke ontwikkelings¬doelstelling ten dienste van het grondgebied, de ondernemingen en de werkgelegenheid.

GoToS3

Het grensoverschrijdende samenwerkingsprogramma Interreg France-Wallonie-Vlaanderen verenigt 17 projecten onder de noemer “ GoToS3”. Een honderdtal Vlaamse, Waalse en Franse actoren vullen elkaar aan in een zeer veelzijdig netwerk: clusters, actoren op het gebied van onderzoek, ontwikkelingsbureaus, ondernemingen en beroepsverenigingen, culturele actoren, … Deze projectenportefeuille streeft naar de ontwikkeling van onderzoek, innovatie en competitiviteit voor de KMO’s op het grensoverschrijdende gebied. 6 speerpuntsectoren, gemeenschappelijk voor de 3 gebieden, worden betrokken: culturele en creatieve industrieën, textiel, chemie & nieuwe materialen, landbouw en voeding, gezondheid & zorg, mechatronica & werktuigbouwkunde.

Met steun van / Avec le soutien de :

 

 

Uitgelichte Projecten

III.SMART STADIUM / FAN EXPERIENCE
Open Call
III.ID Virtual Opera
Project
II.Learning in Digital Times
Expo
III.Exo-Biote Project Soft Robotics
project
III.City Light at Festival VIA 2015
videomapping
III.Vice Versa 5.0 | Creative Crossborder Meeting
Forum
III.Forum Entreprendre dans la Culture
Forum
.Culturallia
BtoB Meetings
III.HackARENA
hackathon
III.FOOR 2 – Second Forum Oeuvres et Recherches
Forum
III.Panorama 20
Exhibition
III.Business Power
Salon in de regio Hauts-de-France
II.Buda Libre/ Eurometropolis Café
Buda Libre/Eurometropolis Café
.BUMP FESTIVAL
lezingen workshops presentaties
III.Arnaud Petit – ID
Vertegenwoordiging
.Selectiecomite
Selectiecomite
.Selectiecomite
Selectiecomite
III.Jonathan Pepe project : 1 ste sessie van technologische ideatie
Echnologische ideatie
III.Jonathan Pepe project: 2de bijeenkomst van technologische ideevorming
Echnologische ideatie
III.Jonathan Pepe project: 3de bijeenkomst van technologische ideevorming
Echnologische ideatie
III.Hugo Deverchère Project: 4de sessie van technologische ideatie
Echnologische ideatie
III.Hugo Deverchère Project: 3de sessie technologische innovatie
Echnologische ideatie
III.Hugo Deverchère Project: 2de sessie van technologische ideatie
Echnologische ideatie
III.Project Hugo Deverchère: 1ste sessie technologische innovatie
Echnologische ideatie
III.Jonathan Pepe project: 4de zitting van technologie ideevorming
Echnologische ideatie
.Call for projects
call for projects
III.Ondernemen in Cultuur
Presentation
.Persconferentie
Persconferentie
.Flash WorkOut
Workshop
III.ViceVersa 4.0
Lecture
II.Week van het Ontwerpen 2017
Exhibition
III.City Sonic 2017
Lectures
III.H2PTM 2017
Lectures
II.Eurométropolis Café #3
Lectures
II.Buda Libre on Tour & Designers Club
Lectures, Workshop
II.Eurométropolis Café #2
Lectures
II.Buda Libre School=Cool
Lectures
II.What’s the Matter with School
workshop
III.F.O.O.R.: Forum Ouvert Oeuvres et Recherches
meetings, workshops, demonstrations
III.Vice Versa 3.0
Peformances, lectures, debates
III.The VR Meetings 2016
Lecture

Close