Universiteit Mons

UMons is een Belgische Franstalige universiteit, gevestigd in Wallonië, dicht bij de Frans-Belgische grens. Meer dan 7.500 studenten van zo’n 40 nationaliteiten volgen er les in bijna 100 verschillende bachelor-, master- of doctoraatsopleidingen, in uiteenlopende studiegebieden zoals Rechten, Psychologie, Sociale wetenschappen, Biologische wetenschappen, Economie, Industriële Wetenschappen, Management, Materialen, Mechatronica, Stedenbouw, Informatica, Architectuur, Tolk, Taalkunde, Fysica, Logopedie, Wiskunde, Chemie, Farmaceutische wetenschappen, Vertaler, Pedagogie, Biologie, Geologie, Geneeskunde,…

NUMEDIART is een onderzoekscentrum van de Universiteit van Mons (UMons), gespecialiseerd in creatieve technologie. Het centrum brengt meer dan 70 onderzoekers bijeen uit 10 departementen en 5 faculteiten en heeft zo een internationaal erkende expertise opgebouwd in het domein van de verwerking van geluid, beeld, video, gebaren en signalen in toepassingen waarbij de mens-machine-interactie emoties oproept. Meer informatie vindt u terug op de website www.numediart.org. zie website

TWIST

De cluster TWIST (Waalse technologie van beeld, geluid en tekst) is (op regionale schaal) de Waalse cluster van digitale media. TWIST is een triple helix-cluster met een honderdtal leden, waarvan 80% kmo’s, samen goed voor 4.500 jobs. Als technologische cluster heeft TWIST veel aandacht voor innovatie en transfer van onderzoeksresultaten naar bedrijven.
Met de expertise die TWIST sinds de start in 2007 heeft opgebouwd op drie onderscheiden mediamarkten, beantwoordt de cluster aan de noden van de ondernemingen in de sector: het aanmaken van inhoud voor film/tv/animatie, broadcasttechnologieën en de sector van de rich media, waar TWIST coördinator is van EuroTransmedia, een belangrijk Europees 7de Kader-project (Kennisregio’s) voor het uitwerken van een strategische onderzoeksagenda voor de transmedia-industrie in Europa. Zie website

Designregio Kortrijk

Designregio Kortrijk is een samenwerking van 5 organisaties: Kamer van Koophandel Voka West-Vlaanderen, Howest (de Hogeschool West-Vlaanderen), Intercommunale Leiedal, Stad Kortrijk en Biennale Interieur. Dit partnerschap positioneert regio Kortrijk als een streek die design als hefboom gebruikt voor ontwikkeling en groei en zo haar uitstraling als creatieve en innovatieve regio nationaal en internationaal versterkt. Designregio Kortrijk betrekt zowel het industriële weefsel, het onderwijs als de publieke sector om haar missie uit te dragen. De rol van Designregio Kortrijk, en meer bepaald van Buda::lab, in C2L3Play bestaat uit het opzetten en opvolgen van co-creatieprojecten tussen de verschillende deelnemende partijen (ondernemers, ontwerpers, onderzoekers, kunstenaars, burgers, academici). Zie website

Le Fresnoy

Le Fresnoy – Nationale studio voor hedendaagse kunsten, is een instelling voor artistieke, audiovisuele en digitale vorming, productie en verspreiding. Le Fresnoy wil jongeren vanuit de hele wereld de kans geven om kunst te maken, ondersteund door professionele technieken en dwars door alle afgebakende vormen van expressie heen. Theorie en praktijk worden gecombineerd en er wordt gewerkt rond alle mogelijke audiovisuele talen voor zowel traditionele, film en elektronische media (fotografie, film en video) als digitale media.
Le Fresnoy ontwikkelt en realiseert talrijke projecten samen met zowel onderzoekscentra als ondernemingen uit de creatieve industrie.
Het creatieluik wordt aangevuld met een ambitieus spreidingsbeleid: tentoonstellingen, cinema en allerlei evenementen volgen elkaar op en laten het hele jaar door het uitgebreide veld van hedendaagse creatie zien. De tentoonstelling Panorama, in het bijzonder, bundelt ieder najaar het geheel van producties van Fresnoy, goed voor meer dan 50 nog niet vertoonde werken: van film, video en installaties over performances tot digitale creaties. Zie website

DeVisu

 

Het lab DeVisu van de Universiteit van Valenciennes heeft veel ervaring in het analyseren van het gebruik van digitale media en van artefacten in de publieke ruimte en in het documenteren en analyseren van creatieve processen. Het beschikt over vernieuwende technische middelen om te experimenteren (eyetracking, motion control, motion capture, fysiologische sensoren, een woonkamersimulatie, een zaal voor het testen van visuele impact) en ontwikkelde originele onderzoeksmethoden zoals grafische resurgentie en subjectieve hersituering. In het kader van de ontwikkeling van Arenberg Creative Mine (de reconversie van de oude mijnsite van Wallers Arenberg) richten de Communauté d’agglomération de La Porte du Hainaut ‘CAPH) en de Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis (UVHC) een fysiek living lab op rond technologie in de digitale audiovisuele sector. Het lab bevat een onderzoekscentrum, een vastgoedaanbod voor ondernemingen en een centrum voor wetenschappelijke, technische en industriële cultuur met activiteiten voor het grote publiek. Zie website

Transcultures

Transcultures is een interdisciplinair centrum voor digitale en audiovisuele kunsten, dat werd opgericht in 1996 en vandaag opereert vanuit Charleroi. Transcultures (transcultures.be) zet zowel in op productie, verspreiding, onderzoek als sensibilisering om innovatieve artistieke toepassingen te ontwikkelen. Naast de jaarlijkse organisatie van evenementen, residenties, workshops, congressen en netwerking, coördineert Transcultures ook twee festivals: City Sonic, een internationaal festival voor geluidskunst (citysonic.be) en de Biënnale Transnumériques, voor opkomende digitale kunst (transnumeriques.be). Transcultures is ook partner in diverse Europese projecten en internationale uitwisseling voor coproductie en verspreiding, en coördineert ook de Europese Pépinières voor jonge kunstenaars voor de Federatie Wallonië-Brussel. Zie website

Leiedal

Leiedal is het samenwerkingsverband tussen de 13 steden en gemeenten in Zuid-West-Vlaanderen. Leiedal en haar uitgebreid netwerk van partners wil deze streek op een duurzame en dynamische manier uitbouwen tot een aantrekkelijke streek om te ondernemen, te werken, te wonen en te beleven. De organisatie beschikt over een uitgebreid team van experts op het vlak van projectontwikkeling, eGovernment, ruimtelijke planning, architectuur en communicatie. Deze veelzijdigheid laat Leiedal toe om projecten transversaal op te pakken. Van burger tot stadsniveau, van fysieke ruimte om te ondernemen tot mentale ruimte, van publieke ruimte op buurtniveau tot grootschalige infrastructuurprojecten… Als partner van onder andere Designregio Kortrijk, Buda::lab, MyMachine en de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai kent Leiedal een heel ruim en creatief speelveld! Zie website

Louvre Lens Vallée

Louvre Lens Vallée, opgericht in 2013, heeft als doel:

 • Het ontwikkelen van de economische activiteit en wetenschappelijke kennis op het gebied van de kennisindustrie en de digitale economie.
 • Het versterken van de aantrekkelijkheid van het grondgebied, het consolideren van de regionale economische structuur en ontwikkelen van de werkgelegenheid op deze werkterreinen (met name op het gebied van informatie-, communicatie-, cultuur- en onderwijstechnologieën).
 • Alle actoren in de economische wereld, in het onderwijs en onderzoek, in cultuur en erfgoed die het Louvre Lens Vallée project ondersteunen, samenbrengen.

 

 

 

Haar missies, zoals bepaald in de statuten:

 • Zorgen voor de animatie van technologische thema’s om een strategische visie te definiëren voor de ontwikkeling van Louvre Lens Vallée die door de actoren wordt gedeeld.
 • Ontwikkelen van relaties en samenwerking tussen bedrijven, groot en klein, onderzoekscentra en andere partners.
 • Louvre Lens Vallée en omgeving en andere regionale, nationale en Europese initiatieven promoten en zichtbaar maken op deze verschillende territoriale niveaus.
 • Internationale partnerschappen ontwikkelen.
 • Evalueren en rapporteren over de efficiëntie en effectiviteit van de acties van Louvre Lens Vallée.
 • Zorgen voor strategische controleactiviteiten om bij te dragen tot de positionering van Louvre Lens Vallée en de stakeholders.
 • Een permanente dialoog tot stand brengen met zowel publieke als private financiers.
 • Bijdragen tot het creëren van economische waarde voor het grondgebied en de regio, met name door de ontwikkeling van de activiteiten van de bedrijven die lid zijn van Louvre Lens Vallée, het creëren van nieuwe banen, diensten en producten, en internationale ontwikkeling.

 

Meer info : https://louvrelensvallee.com

GEASSOCIEERDE PARTNERS

GAME IN

Game IN (Game Industrie Noord) ontstond in 2009 door het samengaan van een aantal bedrijven, studio’s, uitgeverijen, verdelers, accessoiristen, onderwijsinstellingen en gespecialiseerde dienstverleners in de sector van videogames.
Game IN heeft als missie: bedrijfseconomische ontwikkeling, opleiding en ondersteuning van creatie en innovatie. Waar mogelijk, organiseert Game IN haar activiteiten in euregionale context, met de buren uit Wallonië en Vlaanderen (organisatie van game businessmeetings en het demonstreren van serious gaming samen met FLEGA, Howest en Infopole).
Aanvullend op deze business activiteiten, organiseert Game IN sinds vier jaar ook het internationale event Zoo Machines Festival, voor de creatie van artistieke interactieve machines. Zo ontwikkelde Game IN de nodige expertise in rapid prototyping (48 uur) van vernieuwende, experimentele producten, die ook interdisciplinair zijn, gezien de teams ad hoc worden samengesteld uit freelancers en kunstenaars uit zowel de game-industrie als uit andere culturele, artistieke en technologische sectoren. Zie website

MUNDANEUM

Het ontstaan van het Mundaneum gaat terug tot het einde van de 19de eeuw. Het werd in hartje Brussel opgericht door Paul Otlet (1868-1944), pionier in moderne wetenschappen, en Henri La Fontaine (1854-1943), winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede in 1913.

Het initiatief, door de krant Le Monde bestempeld als de ‘papieren Google’, focust op het verzamelen, indexeren en ontsluiten van het geheel van kennis in de wereld met het oog op het bevorderen van de vrede. Vandaag staat Mundaneum voor een belangrijke stap in de Informatiewetenschappen richting een wereldwijde database.

Het Mundaneum is gevestigd in Mons en staat in voor de inventarisatie, het bewaren en het valoriseren van het archief en de collectie van de oprichters. Het gaat om bijna 6.000 lopende meter documenten en 12 miljoen bibliografische fiches van het Repertoire Bibliographique Universel. Het werd in 2013 opgenomen in het UNESCO-register Het Geheugen van de wereld; het bibliografische repertorium, door The New York Times omschreven als ‘The web time forgot’ bedekt de muren van het museum. De heropening van het Mundaneum was een van de speerpunten van Mons 2015, Culturele Hoofdstad van Europa. In twee jaar tijd werd het van boven tot onder verbouwd, waardoor het ook ruimte biedt voor tal van evenementen. De gedigitaliseerde collectie, vrij van rechten, wordt ingezet bij de creatie van talloze digitale projecten. Op het kruispunt van digitale cultuur, bedrijven en technologie, brengt Mundaneum niet alleen haar prachtige infrastructuur in het project in, maar ook haar publiek, partners en netwerk, om de projectactiviteiten mee uit te dragen. Zie website

Le PHENIX

Le Phénix Internationale Scène Valenciennes staat voor openheid en innovatie. In lijn met haar overeenkomst zet dit huis volgende doelstellingen voorop: een multidisciplinaire seizoenswerking, een permanente artistieke werking als input voor nieuwe ideeën en concepten, een ondersteuningsbeleid voor de dynamiek van het creatieproces, en een inventieve publiekswerking voor alle mogelijke doelgroepen.
Le Phénix ontwikkelt ook een participatieve, intersectorale dynamiek (Les Ateliers Nomades, creatieve jobworkshops), een publicatiebeleid, de transversale toepassing van digitale media op artistiek en cultureel gebied (web-tv, educatie, onderzoek) en pilootprojecten inzake publiekswerking (Minute pédagogique, kinderopvang, maandabonnementen). Le Cabaret de Curiosités, een sterke reeks over hedendaagse creativiteit, groeide uit tot een opvallende artistieke werkplek. Gelegen in het hart van een euregio in volle transformatie, bieden de Europese en internationale samenwerkingen voortdurend input voor de werking van Le Phénix. Het opmerkelijke gebouw, ontworpen door Emmanuel Blamont en Lou Caroso, omvat twee schouwburgzalen, een repetitieruimte, een restaurant en een tentoonstellingsruimte. Zie website

 

Pictanovo

Pictanovo, de community rond beeldcultuur van de regio Nord-Pas-de-Calais, brengt meer dan 3000 professionals bijeen en heeft een belangrijk hefboomeffect op de sector van de creatieve en culture industrieën (CCI). Als geassocieerde partner zal Pictanovo instaan voor de contacten met deze professionals en voor de bekendmaking van de door het project georganiseerde evenementen. Via de evenementen zullen we ook een sterke band tot stand brengen tussen het Protopitch 3.0-project en het C2L3Play-project, met de bedoeling elk van beide initiatieven in de kijker te plaatsen bij bedrijven die actief zijn in de CCI-sector. Zie website

Rencontres Audiovisuelles

Rencontres Audiovisuelles heeft een vijftiental jaar ervaring in begeleiding, productie, verspreiding en promotie van audiovisuele producties, met het Festival International du Court Métrage en Fête de l’Animation in Rijsel en l’Hybride in Nord-Pas-de-Calais, een kunstenplek voor distributie en tentoonstellingen, gewijd aan het beeld. De vereniging werkt samen met alle actoren die in Nord Pas-de-Calais rond het beeld werken, met Pictanovo, de sites Plaine Images, Serre Numérique en Arenberg Creative Mine, en met openbare instellingen en lokale verenigingen uit Frankrijk, Wallonië en Vlaanderen. Sinds haar oprichting werkt Rencontres Audiovisuelles overal in de Euregio samen met scholen—en hun leerlingen—uit het audiovisuele veld, met projecten, workshops en evenementen. Ten slotte heeft de vereniging een solide ervaring verworven met technische Europese projecten (Interreg, EFRO, Creatief Europa) en met internationale partnerschappen. Zie website

SCV - Universiteit van Lille

Het programma Visuele wetenschappen en cultuur (SCV) van de Universiteit van Lille en het Nationaal Centrum voor Wetenschappelijk Onderzoek (CNRS), bestaat uit iCAVS (Interdisciplinaire cluster voor het stimuleren van visuele studies), een onderzoekscluster waaraan tien laboratoria uit de regio meewerken, en IrDIVE (Innovatieonderzoek in digitale en interactieve visuele omgevingen), een technologisch platform dat laureaat was van de projectoproep Equipements d’Excellence die in 2011 werd gelanceerd door het Franse ministerie voor Hoger onderwijs & onderzoek. Met deze uitzonderlijke uitrusting wil SCV een voor Frankrijk unieke plek voor onderzoek, innovatie en valorisatie uitbouwen.
Bijzonder aan SCV is dat het is geïntegreerd in een originele omgeving, het Imaginarium in Tourcoing (F), met twee verdiepingen specifiek voor bedrijven die werken rond nieuwe beeldvormen, en twee opengewerkte verdiepingen met zowel werkplekken als ruimte voor tijdelijke tentoonstellingen. Het Imaginarium wil een bruisende plek zijn op het snijpunt tussen onderzoek, de economische wereld en de wereld van artistieke en digitale creativiteit.
Het wetenschappelijke programma van SCV omvat een onderzoeksluik Kunst, wetenschappen en technologie, gericht op het samenbrengen van kunstenaars en onderzoekers. Concreet is het de bedoeling om de juiste voorwaarden te creëren voor gedeelde ervaringen op esthetisch, theoretisch en technisch vlak. Er is dan ook bijzondere aandacht voor technologietransfer naar bedrijven. Zie website

Lille-Design

Lille-design is een platform dat design als stimulans voor economische ontwikkeling promoot. Sinds 2011 krijgt het de steun van de Eurometropool Rijsel en van de Région Nord-Pas-de-Calais voor de ontwikkeling van een designnetwerk op het niveau van zowel de metropool, de regio als de euregio. Lille-design is vandaag de enige speler aan Franse zijde van wie de corebusiness gericht is op designprojecten en -producten. Het is dan ook logisch dat Lille-design zich als projectleider aandiende. Die keuze vertaalt en illustreert de uitdrukkelijke wens van het partnerschap om de dynamiek van de designactiviteiten in onze regio te ondersteunen, een dynamiek die sinds de start van het voorafgaande TRIPOD-project overigens sterk is gegroeid. Zie website

Arenberg Creativemine

Vandaag huisvest Arenberg de zetel van de Communauté d’Agglomération de La Porte du Hainaut (46 gemeenten en 159.000 inwoners) en is het een prestigieuze site die resoluut de kaart van de toekomst trekt en met name die van de beeldkunsten. Dankzij een investering van ruim 20 miljoen euro door de Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis, met steun van Europa, la Région en le Département, onderging de site een innovatie renovatie en transformatie.
Arenberg is nu een plaats van onderzoek en van transfer van spitstechnologieën rond audiovisuele documenten en digitale media. In 2015 namen de teams van het lab DeVisu van de universiteit er hun intrek en kan je er gebruik maken van topfaciliteiten:
– Drie platformen, waaronder een projectiezaal voor 300 mensen met wegneembare zitplaatsen, in functie van seminaries voor bedrijven, tentoonstellingen en evenementen.
– Een infrastructuur met een tweede, kleinere projectiezaal, een kalibratieruimte en een geïntegreerde regie waar de Universiteit de impact en de technologie van postproductie kan testen; flexplekken waar jonge talenten aan de slag kunnen, voortbouwend op de nieuwste onderzoeksresultaten.
Zie website

Uitgelichte Projecten

.Persuitnodiging “Cross Border Living Labs Preview” Donderdag 15/10/2020, 16u, Broelkaai 6, Kortrijk
Expo / Festival
III.Projectoproep – AR/VR/MR & Culturele en Creatieve Industrieën
Projectoproep
III.Projectoproep – Open Data & ICC
Projectoproep
III.Flash Workout Deel.1 : Aftermovie
Flash Workout deel 1. culturathon
III.Prototyping+MNE 2020
networking
III.Flash Workout – Part 1 – Culturathon
Flash WorkOut
.CROSS INNOVATION
Conference/Event
III.PROJECTOPROEP – Zintuiglijke parcours en museale experimenten
Projectoproep
III.SMART STADIUM / FAN EXPERIENCE
Open Call
III.ID Virtual Opera
Project
II.Learning in Digital Times
Expo
III.Exo-Biote Project Soft Robotics
project
III.City Light at Festival VIA 2015
videomapping
.Conférence de presse – Cross Border Living Labs Preview – Festival Wonder
Exhibition
III.Transdemo – Crossborder living labs projects @ Mill La Louvière
lecture
III.Projectoproep – Open Data & ICC
Projectoproep
III.Prototyping + MNE 2020
networking
III.Flash WorkOut – Part 1 – Culturathon
Flash Workout
.CREATIVITY WEEK KORTRIJK
Exhibition
.CROSS INNOVATION
Conference
.PROJECTOPROEP
Projectoproep
III.Vice Versa 5.0 | Creative Crossborder Meeting
Forum
III.Forum Entreprendre dans la Culture
Forum
.Culturallia
BtoB Meetings
III.HackARENA
hackathon
III.FOOR 2 – Second Forum Oeuvres et Recherches
Forum
III.Panorama 20
Exhibition
III.Business Power
Salon in de regio Hauts-de-France
II.Buda Libre/ Eurometropolis Café
Buda Libre/Eurometropolis Café
.BUMP FESTIVAL
lezingen workshops presentaties
III.Arnaud Petit – ID
Vertegenwoordiging
.Selectiecomite
Selectiecomite
.Selectiecomite
Selectiecomite
III.Jonathan Pepe project : 1 ste sessie van technologische ideatie
Echnologische ideatie
III.Jonathan Pepe project: 2de bijeenkomst van technologische ideevorming
Echnologische ideatie
III.Jonathan Pepe project: 3de bijeenkomst van technologische ideevorming
Echnologische ideatie
III.Hugo Deverchère Project: 4de sessie van technologische ideatie
Echnologische ideatie
III.Hugo Deverchère Project: 3de sessie technologische innovatie
Echnologische ideatie
III.Hugo Deverchère Project: 2de sessie van technologische ideatie
Echnologische ideatie
III.Project Hugo Deverchère: 1ste sessie technologische innovatie
Echnologische ideatie
III.Jonathan Pepe project: 4de zitting van technologie ideevorming
Echnologische ideatie
.Call for projects
call for projects
III.Ondernemen in Cultuur
Presentation
.Persconferentie
Persconferentie
.Flash WorkOut
Workshop
III.ViceVersa 4.0
Lecture
II.Week van het Ontwerpen 2017
Exhibition
III.City Sonic 2017
Lectures
III.H2PTM 2017
Lectures
II.Eurométropolis Café #3
Lectures
II.Buda Libre on Tour & Designers Club
Lectures, Workshop
II.Eurométropolis Café #2
Lectures
II.Buda Libre School=Cool
Lectures
II.What’s the Matter with School
workshop
III.F.O.O.R.: Forum Ouvert Oeuvres et Recherches
meetings, workshops, demonstrations
III.Vice Versa 3.0
Peformances, lectures, debates
III.The VR Meetings 2016
Lecture

Close