Universiteit Mons

De universiteit Mons (UMONS) leidt onderzoek van hoog niveau en stelt zich open voor externe bijdragen. Ze is geassocieerd met vele nationale en internationale onderzoeksprojecten– waarvan een veertigtal Europese projecten. Zevenhonderd van de twaalfhonderd medewerkers zijn onderzoekers. De bestudeerde onderwerpen in de tien onderzoekscentra, van waaruit zij zijn gestart, vormen het onderwerp van multidisciplinair onderzoek. De administratieve departementen van UMONS stellen hun competenties ten dienste van Professor Thiery Dutoit, die dit project coördineert.
Het Institut Numédiart realiseert artistiek en technisch onderzoek sinds 2007 en focust op ondernemingen die werkzaam zijn in de sector van de culturele en de creatieve industrie (ICC). Een stuurgroep, die uit verschillende vertegenwoordigers van meer dan twintig ondernemingen bestaat, volgt dit onderzoek rond de potentiële technologische creativiteit, de ontwikkelingen op het vlak van geluid en beeld en de visuele interactie.zie website

vzw Buda

vzw Buda engageert zich in Werkpakket 2 om de communicatie van C2L3Play te realiseren. vzw Buda engageert zich om een aantal creatieve projecten op te zetten met een grensoverschrijdend karakter (Werkpakket 3). Dit kadert in het geheel van het project C2L3Play met als doel:

  • Het tot stand brengen van een grensoverschrijdend netwerk van Living Labs, waarbij gesteund wordt op bestaande fysische structuren in de drie regio’s, met digitale creativiteit als thematiek. Een Living Lab brengt verschillende profielen samen (onderzoekers, ontwerpers, ondernemers, burgers, kunstenaars) op eenzelfde plek. Einddoel is innovatie/creatie/valorisatie.
  • De multidisciplinaire samenwerking bevorderen tussen de verschillende regio’s.
  • Technologietransfers te bevorderen richting bedrijven, gebaseerd op geavanceerde prototypes.
  • Belangstelling te wekken voor digitale creativiteit d.m.v. werksessies met projectpartners die enkele dagen duren en die open staan voor het publiek.
  • Een afsluitend forum te organiseren van (organisatie vzw BUDA)
  • De implementatie van een witboek met modellen voor hybride business te genereren.

Cluster Twist

De cluster TWIST (Technologies Wallonnes de l’Image, du Son et du Texte) is—op regionale schaal—de Waalse cluster van digitale media. TWIST is een triple helix-cluster met een honderdtal leden, waarvan 80% KMO’s en alles samen 4.500 banen. Als technologische cluster heeft TWIST veel aandacht voor innovatie en overdracht van onderzoeksresultaten naar bedrijven.

Met de expertise die TWIST sinds zijn oprichting in 2007 heeft opgebouwd op drie onderscheiden mediamarkten, beantwoordt de cluster aan de noden van de ondernemingen in de sector: het vervaardigen van inhouden voor film/tv/animatie, broadcasttechnologieën en de sector van de rich media, waar TWIST coördinator is van EuroTransmedia, een belangrijk Europees fp7-project (Kennisregio’s) voor het uitwerken van een strategische onderzoeksagenda voor de transmedia-industrie in Europa. Elk van de bij C2L3Play betrokken regio’s zal zijn partners zijn expertise in verband met een bepaalde activiteitensector ter beschikking stellen. Als toonaangevende economische actor in de sector van de digitale media in Wallonië brengt TWIST in het project zijn netwerk in van ondernemingen en onderzoekers die actief zijn op het domein van digitale innovatie, een domein dat voor Europa van strategisch belang is. TWIST heeft ook veel ervaring in economische acceleratie die gericht is op het doen ontstaan van nieuwe vormen van samenwerking voor verdere economische ontwikkeling of voor R&D—concreet: voor het ontwikkelen van nieuwe producten of om mensen zin te geven in het opstarten van een bedrijf. Zie website

Designregio Kortrijk

Designregio Kortrijk is een samenwerking van 5 organisaties: Voka West-Vlaanderen, Howest, Intercommunale Leiedal, Stad Kortrijk, Biënnale Interieur. De samenwerking heeft als doelstelling om de regio te positioneren als een streek die design als hefboom voor haar ontwikkeling hanteert en zo haar uitstraling als creatieve en innovatieve regio nationaal en internationaal verhoogt. Het industriële weefsel, onderwijs en de publieke sector worden verder gestimuleerd tot sterk ontwerp. De rol van Designregio Kortrijk, en meer bepaald haar entiteit Buda::lab, bestaat er in om in dit project co-creatieprojecten op te zetten en op te volgen tussen de verschillende deelnemende partijen (ondernemers, ontwerpers, onderzoekers, kunstenaars, burgers, academici). Daartoe zal de openbare werkplaats Buda::lab worden ingezet als plaats waar onderzoek kan gebeuren en waar co-creaties gematerialiseerd kunnen worden in fysieke prototypesDe bezoekers, professioneel of recreatief, worden verwonderd en geïnspireerd. Zie website

Le Fresnoy

Le Fresnoy geeft een toegevoegde artistieke waarde aan C2L3PLay. Het biedt een echte kweekvijver voor kunstenaars, d.m.v. technologische innovatie, kunstenaarsresidenties en locaties waar techno-artistieke projecten worden gedemonstreerd. Le Fresnoy is een bevoorrechte partner van de projecten rond kunst en wetenschap binnen de onderzoekscluster Sciences et Cultures du Visuel (SCV), geïnitieerd door de universiteiten van Lille 1, Lille 3 en het CNRS; het is tevens geassocieerd partner van C2L3Play. SCV heeft ervaring met het maken van technologische toepassingen voor bedrijven en stelt zijn onderzoeksteams en geavanceerde apparatuur ter beschikking aan C2L3Play. Tenslotte heeft Le Fresnoy ervaring met grensoverschrijdende projecten. Zie website

Le Manège Mons

Le Manège Mons, opgericht in april 2002, is een hybride structuur waarin het merendeel van de hedendaagse podiumkunsten in Mons is opgenomen. Het is een centrum voor toneelproductie, een centrum voor de productie van hedendaagse muziek, een prototyping-structuur voor nieuwe projecten en heeft een jaarprogramma. Zijn festivals (VIA, in maart: een combinatie van podiumkunsten en digitale kunsten in Mons en Maubeuge; Festival au Carré: podiumkunsten; City Sonic: geluidskunsten in de stedelijke ruimte) en de plaatsen waar de voorstellingen plaatsvinden (Le Théâtre Royal: traditioneel theater; Théâtre le Manège: hedendaagse toneel- en dansvoorstellingen; Arsonic: hedendaagse muziek en klankcreaties; Site des Arbalestriers: samenwerking met het verenigingsleven in de regio) kunnen de projecten van Creative Living Lab in de kijker plaatsen. Zie website

Université de Valenciennes & du Hainaut Cambrésis

Het lab DeVisu van de Universiteit van Valenciennes heeft veel ervaring in het analyseren van het gebruik van digitale media en van artefacten in de publieke ruimte en in het documenteren en analyseren van creatieve processen. Het beschikt over vernieuwende technische middelen om te experimenteren (eyetracking, motion control, motion capture, fysiologische sensoren, een woonkamersimulatie, een zaal voor het testen van visuele impact) en ontwikkelde originele onderzoeksmethoden zoals grafische resurgentie en subjectieve hersituering.

In het kader van de ontwikkeling van Arenberg Creative Mine (de reconversie van de oude mijnsite van Wallers Arenberg) richtten de Communauté d’agglomération de La Porte du Hainaut “CAPH) en de Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis (UVHC) een fysiek living lab op rond technologie in de digitale audiovisuele sector. Het lab bevat een onderzoekscentrum, een vastgoedaanbod voor ondernemingen en een centrum voor wetenschappelijke, technische en industriële cultuur met activiteiten voor het grote publiek. Zie website

Le Phénix

Le Phénix scène nationale Valenciennes staat voor openheid en innovatie. Contractueel moet dit huis voldoen aan volgende doelstellingen: een breed opgezette en multidisciplinaire seizoenswerking, een ondersteuningsbeleid dat creativiteit en ondernemerschap bevordert, een inventieve en op een zeer breed veld gerichte publiekswerking. De repetities en premières van de projecten van zijn geassocieerde kunstenaars Julien Gosselin, l’Amicale de production en Cédric Orain vinden plaats in Valenciennes. Het huis kenmerkt zich ook door een participatieve transsectoriële dynamiek (Les Ateliers Nomades, Ateliers créatifs pour l’emploi), een publicatiebeleid, de transversale toepassing van digitale media op artistiek en cultureel gebied (web-tv, educatie, onderzoek) en pilootprojecten inzake publiekswerking (‘Minute pédagogique’, kinderopvang, gebruik van maandabonnementen). Le Cabaret de Curiosités, een sterke reeks over hedendaagse creativiteit, groeide uit tot een opvallende artistieke werkplek. Visit Website

Game IN

Game IN (Game Industry North) ontstond in 2009 door het samengaan van een aantal bedrijven die actief zijn op het gebied van videogames. De vereniging focust op regionale actoren: ontwikkelingsstudio’s, uitgevers, verdelers, scholen en gespecialiseerde dienstverleners. Haar missie: businessdeveloping, opleiding, steun aan creatie & innovatie. Als het enigszins mogelijk is, krijgen de acties een euregionale dimensie en betrekken we er onze Waalse en Vlaamse buren bij (organisatie van Game Business Meeting en van Showroom Serious Gaming samen met FLEGA, Howest en Infopole). Game IN profileert zich niet alleen op zakenniveau, maar organiseert sinds vier jaar ook het internationale evenement Zoo Machines Festival, waar artistieke interactieve apparaten worden gemaakt. Zo ontwikkelde Game IN de nodige expertise inzake rapid prototyping (48 uur) van vernieuwende, experimentele creaties die bovendien interdisciplinair mogen genoemd worden, want de teams zijn ad hoc en bestaan uit zelfstandige werknemers en kunstenaars die zowel uit de game-industrie komen als uit andere culturele, artistieke en technologische sectoren. Game IN zal het nieuwe concept uitwerken voor de Flash Workout-sessies; het zal aangepast zijn aan de context van de projectoproepen van het living lab-netwerk. Zie website

Transcultures

Het in Mons gevestigde interdisciplinaire centrum voor digitale en klankculturen Transcultures focust sinds zijn ontstaan in 1996 op de kruisbestuiving tussen hedendaagse artistieke en culturele praktijken enerzijds en kunst, samenleving en technologie anderzijds. Transcultures produceert en verspreidt bijzonder creatieve klank- en digitale werken. Als zodanig nam het centrum het initiatief voor de internationale festivals City Sonic (klankkunst) en Transnumériques (digitale culturen), waarop heel wat vernieuwende creatieve projecten tot stand kwamen en getoond werden. Transcultures werkt ook elk jaar een activiteitenprogramma uit om te sensibiliseren voor digitale cultuur en werkt daarvoor grensoverschrijdend samen met partners uit de culturele wereld, de pedagogische wereld en het verenigingsleven. Vanaf zijn oprichting nam het centrum deel aan tal van Europese projecten voor creatief werk en voor prospectieve en transversale reflectie die aansluiten bij de problematieken van het project Creative Living Lab triple play. Zie website

geassocieerde partners

Pictanovo

Pictanovo, de community rond beeldcultuur van de regio Nord-Pas-de-Calais, brengt meer dan 3000 professionals bijeen en heeft een belangrijk hefboomeffect op de sector van de creatieve en culture industrieën (CCI). Als geassocieerde partner zal Pictanovo instaan voor de contacten met deze professionals en voor de bekendmaking van de door het project georganiseerde evenementen. Via de evenementen zullen we ook een sterke band tot stand brengen tussen het Protopitch 3.0-project en het C2L3Play-project, met de bedoeling elk van beide initiatieven in de kijker te plaatsen bij bedrijven die actief zijn in de CCI-sector. Zie website

Rencontres Audiovisuelles

Rencontres Audiovisuelles heeft een vijftiental jaar ervaring in begeleiding, productie, verspreiding en promotie van audiovisuele producties, met het Festival International du Court Métrage en Fête de l’Animation in Rijsel en l’Hybride in Nord-Pas-de-Calais, een kunstenplek voor distributie en tentoonstellingen, gewijd aan het beeld. De vereniging werkt samen met alle actoren die in Nord Pas-de-Calais rond het beeld werken, met Pictanovo, de sites Plaine Images, Serre Numérique en Arenberg Creative Mine, en met openbare instellingen en lokale verenigingen uit Frankrijk, Wallonië en Vlaanderen. Sinds haar oprichting werkt Rencontres Audiovisuelles overal in de Euregio samen met scholen—en hun leerlingen—uit het audiovisuele veld, met projecten, workshops en evenementen. Ten slotte heeft de vereniging een solide ervaring verworven met technische Europese projecten (Interreg, EFRO, Creatief Europa) en met internationale partnerschappen. Zie website

Sciences et Cultures du Visuel

SCV bestaat uit het onderzoek van het iCAVS (Interdisciplinary Cluster for the Advancement of Visual Studies), waaraan tien laboratoria uit de regio meewerken, en het technologische platform IrDIVE (Innovation-research in Digital and Interactive Visual Environments), dat in 2011 laureaat was van de projectoproep ‘Equipements d’Excellence’ van het Franse ministerie voor Hoger Onderwijs & Onderzoek. Het is de bedoeling met deze uitzonderlijke uitrusting een voor Frankrijk unieke ruimte voor onderzoek en overdracht van innovatie en valorisatie uit te bouwen. Een specifiek kenmerk van SCV is dat het opgenomen is in een zeer originele omgeving, namelijk in het Imaginarium in Tourcoing, een gebouw waarin twee verdiepingen ruimte bieden aan bedrijven die werken met nieuwe beeldvormen, en twee opengewerkte etages werkruimten en ruimten voor tijdelijke tentoonstellingen bevatten. Het Imaginarium wil een plek zijn waar het bruist van leven, een plek waar de onderzoekswereld, de economische wereld en de wereld van artistieke en digitale creativiteit elkaar ontmoeten. De onderzoekspool ‘Arts, Sciences, Technologies’ van het wetenschappelijke project van SCV is gericht op het bij elkaar brengen van kunstenaars en onderzoekers. Concreet is het de bedoeling de juiste voorwaarden te scheppen voor gedeelde ervaringen op esthetisch, theoretisch en technisch vlak. Vandaar dat hier veel wordt nagedacht over de overdracht van technologie naar de bedrijven.

Lille-Design

Lille-Design is een platform dat design als onderdeel van economische ontwikkeling promoot. Sinds 2011 krijgt het de steun van de Eurometropool Rijsel en van de Région Nord-Pas-de-Calais voor de ontwikkeling van een designnetwerk op hoofdstedelijk, regionaal en Eu-regionaal niveau. Lille-design is vandaag de enige speler aan Franse zijde wiens core business verband houdt met designprojecten en -producten. Het was dus logisch dat Lille-design zich aandiende om dit project te leiden. Die keuze vertaalt en belichaamt ook de wil van alle partners om de dynamiek van de designactiviteiten in onze regio te ondersteunen, een dynamiek die sinds de start van het vorige TRIPOD-project overigens sterk is toegenomen. Zie website

Arenberg Creativemine

Arenberg is nu gewijd aan het onderzoek en de overdracht van cutting-edge technologieën gericht op het audiovisuele en de digitale media, die in 2015 de teams van het laboratorium van DeVisu van de universiteit hosten en diverse geavanceerde apparatuur: drie platforms voor openbare projectie van 300 zitplaatsen, met oprekbare tribune, geschikt voor bedrijfsseminaries, tentoonstellingen, evenementen, met de uitrusting van een tweede kleinere screening kamer, een calibratie-kamer en een geïntegreerd systeem voor de universiteit om impactproeven en postproductietechnologieën te ontwikkelen; de eerste werkruimtes die jonge talenten in staat stellen hun activiteiten te starten in nauwe synergie met de laatste ontwikkelingen in onderzoek. Zie website

Uitgelichte Projecten

Close