I. Geconnecteerde Ecologie

Terwijl overheden zich meer en meer terugplooien op hun kerntaken ontstaat een steeds groter wordende groep burgers die directe inspraak wensen. Burgerinitiatieven groeien vaak vanuit concrete behoeften die door overheden niet of foutief worden ingevuld. In projecten zoals de Gentse speelstraten of NY plaza project werd reeds duidelijk dat publieke ruimte een groot mobiliserend effect heeft naar burgerinitiatieven toe. Bovendien is publieke ruimte de plaats waar burgers en overheden in directe dialoog en co-creatie kunnen gaan. Het opzetten van een LivingLab voor de publieke ruimte is daarom een logische stap. Een samenwerkingstraject met burgers, overheden, designers, kunstenaars, architecten, wetenschappers en bedrijven om bestaande publieke ruimte een nieuwe duurzame invulling te geven.

Centrale vragen in dit LivingLab zijn:

  • Hoe een co-creatietraject tss burgers en overheid vormgeven?
  • Welke tools aanreiken om burgers te emanciperen?
  • Hoe een traject opzetten zodat de belangen van beide partijen matchen?
  • Wat is de rol van ontwerp en ontwerper in dit proces?
  • Eindproduct van het LivingLab is een concept, prototyping en eventueel realisatie met de bewoners.

II. ICT voor educatie

Of het nu de klimaatverandering, inkomensongelijkheid of vluchtelingenstromen betreft, het nieuws confronteert ons dagelijks met steeds complexere uitdagingen waar de mensheid tegen aankijkt. Oplossingsstrategieën uit vorige eeuw voldoen niet langer om die te tackelen. Interdisciplinaire samenwerking en experimentele ontwerpvaardigheden bieden een effectieve alternatieve benadering, vooral in combinatie met opschalingmogelijkheden van digitale technologie. Jynse Cremers, opleidingscoördinator DEVINE (Hogeschool West-Vlaanderen): ‘21st century skills, zijn competenties die studenten nodig hebben om succesvol deel te nemen aan de maatschappij van de toekomst: creatief en kritisch denken, ICT-basisvaardigheden, mediawijsheid, interdisciplinair samenwerken en zelfregulering. Deze kunnen best aangeleerd worden in een interdisciplinaire omgeving, omringd door de creativiteit van kunstenaars.’  Binnen het project C2L3PLAY bouwen we daarvoor een innovatieve leeromgeving. Studenten, ondernemers en kunstenaars werken een aantal maanden samen rond een thema met een gedeeld belang (hier: what’s the public role of school?) en realiseren een output die kan verschillen naargelang de deelnemers: een expo, voorstelling, performance, ect. voor de kunstenaar(s), een digitaal peer-to-peer burgerplatform, debat, hackathon, feest, ect. voor de studenten en nieuwe business opportuniteiten voor ondernemers. Het resultaat van de workshops is o.m. een kleine, uitdagende expo in de Budafabriek in Kortrijk. Sinds 1 februari 2017 volgen daar 250 studenten van de afdeling DEVINE van Howest les in het gezelschap van de ondernemers die gebruik maken van het Buda::Lab (met lasercutters, 3D-printers, hout- en metaalbewerkings-machines) en van de kunstenaars (zo’n 50 theater- en dansgezelschappen per jaar) die er in residentie zijn. De expo Learning in Digital Times is een experiment in het radicaal openbaar maken van onderwijs. Dank zij C2L3PLAY voeren wij het debat over nieuwe vormen van onderwijs ook met ondernemers en studenten uit Wallonië en Noord-Frankrijk. Internationale voorbeelden over nieuwe community based onderwijsvormen:

  • Experimenten rond open education, self education en peer to peer learning
  • Geslaagde/mislukte experimenten uit de geschiedenis
  • Economische kansen voor de uitbouw van het onderwijs van de toekomst
  • Lezingen, debatten, performances, films, video’s, feestjes, ect.
  • Actieve, live interventies van studenten tijdens de openingsuren.

III. Transmedia

Het concept van dit living lab is om ondernemers op het gebied van transmedia te ondersteunen en er toezicht op te houden. Grote bedrijven, zoals RTL Group, hebben tegenwoordig specifieke behoeften die nog niet zijn nagekomen. Zij zijn op zoek naar opkomende ondernemers met concrete oplossingen en innovatieve ideeën. Volgens de specifieke behoeften van de betrokken grote bedrijven zal er een oproep tot aanvraag worden ingediend. De specifieke thema’s van de oproepen zullen worden besproken. De selectie van de ondernemers wordt gemaakt met de hulp van de betrokken bedrijven. Het idee is dat samenwerkende grote bedrijven oplossingen vinden voor hun specifieke behoeften en in ruil daarvoor zullen zij de locomotief van de opkomende ondernemers zijn. Het is een win-win-overeenkomst. Elke regio heeft zijn eigen vaardigheden. Transmedia is gebouwd rond vele verschillende competenties. Om een ​​goed transmedia-product te creëren, hebben we verschillende profielen nodig die samenwerken en elk hun eigen ervaring opleveren. Ook een goed transmedia-product heeft geen grenzen, het moet inherent multicultureel en grensoverschrijdend zijn.

Uitgelichte Projecten

.Persuitnodiging “Cross Border Living Labs Preview” Donderdag 15/10/2020, 16u, Broelkaai 6, Kortrijk
Expo / Festival
III.Projectoproep – AR/VR/MR & Culturele en Creatieve Industrieën
Projectoproep
III.Projectoproep – Open Data & ICC
Projectoproep
III.Flash Workout Deel.1 : Aftermovie
Flash Workout deel 1. culturathon
III.Prototyping+MNE 2020
networking
III.Flash Workout – Part 1 – Culturathon
Flash WorkOut
.CROSS INNOVATION
Conference/Event
III.PROJECTOPROEP – Zintuiglijke parcours en museale experimenten
Projectoproep
III.SMART STADIUM / FAN EXPERIENCE
Open Call
III.ID Virtual Opera
Project
II.Learning in Digital Times
Expo
III.Exo-Biote Project Soft Robotics
project
III.City Light at Festival VIA 2015
videomapping
.Conférence de presse – Cross Border Living Labs Preview – Festival Wonder
Exhibition
III.Transdemo – Crossborder living labs projects @ Mill La Louvière
lecture
III.Projectoproep – Open Data & ICC
Projectoproep
III.Prototyping + MNE 2020
networking
III.Flash WorkOut – Part 1 – Culturathon
Flash Workout
.CREATIVITY WEEK KORTRIJK
Exhibition
.CROSS INNOVATION
Conference
.PROJECTOPROEP
Projectoproep
III.Vice Versa 5.0 | Creative Crossborder Meeting
Forum
III.Forum Entreprendre dans la Culture
Forum
.Culturallia
BtoB Meetings
III.HackARENA
hackathon
III.FOOR 2 – Second Forum Oeuvres et Recherches
Forum
III.Panorama 20
Exhibition
III.Business Power
Salon in de regio Hauts-de-France
II.Buda Libre/ Eurometropolis Café
Buda Libre/Eurometropolis Café
.BUMP FESTIVAL
lezingen workshops presentaties
III.Arnaud Petit – ID
Vertegenwoordiging
.Selectiecomite
Selectiecomite
.Selectiecomite
Selectiecomite
III.Jonathan Pepe project : 1 ste sessie van technologische ideatie
Echnologische ideatie
III.Jonathan Pepe project: 2de bijeenkomst van technologische ideevorming
Echnologische ideatie
III.Jonathan Pepe project: 3de bijeenkomst van technologische ideevorming
Echnologische ideatie
III.Hugo Deverchère Project: 4de sessie van technologische ideatie
Echnologische ideatie
III.Hugo Deverchère Project: 3de sessie technologische innovatie
Echnologische ideatie
III.Hugo Deverchère Project: 2de sessie van technologische ideatie
Echnologische ideatie
III.Project Hugo Deverchère: 1ste sessie technologische innovatie
Echnologische ideatie
III.Jonathan Pepe project: 4de zitting van technologie ideevorming
Echnologische ideatie
.Call for projects
call for projects
III.Ondernemen in Cultuur
Presentation
.Persconferentie
Persconferentie
.Flash WorkOut
Workshop
III.ViceVersa 4.0
Lecture
II.Week van het Ontwerpen 2017
Exhibition
III.City Sonic 2017
Lectures
III.H2PTM 2017
Lectures
II.Eurométropolis Café #3
Lectures
II.Buda Libre on Tour & Designers Club
Lectures, Workshop
II.Eurométropolis Café #2
Lectures
II.Buda Libre School=Cool
Lectures
II.What’s the Matter with School
workshop
III.F.O.O.R.: Forum Ouvert Oeuvres et Recherches
meetings, workshops, demonstrations
III.Vice Versa 3.0
Peformances, lectures, debates
III.The VR Meetings 2016
Lecture

Close