Creative Living Labs Triple Play

 

Uitwerking van een grensoverschrijdend netwerk van living labs Versterken van het onderzoek en de innovatie van de grensoverschrijdende zone in de strategische sectoren en de sectoren met een sterke complementariteit

Context

 

Bedrijven die onder het programma opereren, zijn ten gevolge van de ernstige economische crisis verplicht om de manier waarop hun producten/diensten ontworpen worden te veranderen om zo hun resultaten te optimaliseren en zich open te stellen voor innovatie. De actuele modellen verwijzen naar codesign tussen multidisciplinaire profielen: kunstenaars, ontwerpers, onderzoekers, ondernemers. Deze interdisciplinaire rijkdom zag in de verschillende regio’s tal van projecten openbloeien, zoals Living Labs, Creative Hubs, Fab Labs en coworking-ruimtes. Vandaag blijven deze regio’s geïsoleerd. Ze brengen lokale ondersteuning aan bedrijven die vaak, en meer en meer, klanten hebben uit verschillende aangrenzende regio’s, wat leidt tot veranderingen qua cultuur, met verschillende wetten op het vlak van cocreatie, transfer van resultaten afkomstig uit Living Labs, enz.

Doel

 

Het doel van het project is het tot stand brengen van een grensoverschrijdend netwerk van Living Labs, waarbij gesteund wordt op bestaande fysische structuren die deels in de drie regio’s voorkomen, met digitale creativiteit als thematiek. Het typische aan een Living Lab is dat het verschillende profielen (onderzoekers, ontwerpers, ondernemers, burgers) op eenzelfde plek samenbrengt en mixt om zo de muurtjes tussen de verschillende gebieden te slopen. Einddoel is meer innovatie/creatie/valorisatie. Er zijn Living Labs in de drie regio’s, met verschillende structuren en graden van maturiteit. De algemene doelstelling is grenzen te overstijgen, de uitwisseling tussen kunstenaars en onderzoekers te bevorderen, makkelijker projecten op te zetten die gelinkt zijn aan bedrijven uit andere regio’s enz. Vooral op een relatief kleine oppervlakte is het concept van synergie belangrijk. Zo worden energieën gebundeld voor het ontwikkelen van culturele en creatieve industrieën (CCI).

 

De Beoogde Doelen:

 • meer multidisciplinaire samenwerkingen tussen de verschillende regio’s;
 • meer technologietransfers richting bedrijven, gebaseerd op meer geavanceerde prototypes, waarbij alle relevante ondernemingen uit de drie regio’s zijn betrokken;
 • belangstelling wekken voor de thematiek van digitale creativiteit d.m.v. sessies met projectpartners die enkele dagen duren en die langs beide zijden van de grens open staan voor het publiek, plus het organiseren van een forum;
 • de implementatie van een witboek over modellen van hybride business die ontstaan via dit soort samenwerkingsverbanden, waaronder de problematiek van het intellectuele eigendom.

Grensoverschrijdende meerwaarde

 

De CCI vormen een zeer competitief activiteitendomein dat vraagt om een kritische omvang van het ecosysteem, door het samenbrengen van de verschillende in aanmerking genomen gebieden Communauté d’agglomération de la Porte du Hainaut, Valenciennes Métropole—en een verdeling van de verschillende bij C2L3Play betrokken partnernetwerken, namelijk onderzoekers van UMons, UVHC, Universiteit de Lille; een economisch netwerk met Twist, Budafabriek, Buda::lab, Designregio Kortrijk, In Game; en een creatief netwerk met Le Fresnoy en Transcultures. Dit vergroot innovatiepotentieel wordt nog versterkt door het delen van geavanceerde apparatuur—Numédiart, SCV, Creative Mine, BUDA::lab, Designregio Kortrijk, Budafabriek, Le Fresnoy—het verbinden van de valorisatieruimtes over het hele gebied (Creative Mine, Budafabriek, Le Fresnoy), de voorgenomen koppeling van het project aan media-evenementen die al een breed grensoverschrijdend publiek aantrekken (Next Festival, Panorama, City Sonic, expo’s in de Budafabriek) en die het mogelijk maken in jaar 4 een jaarlijks evenement voor de bedrijven op poten te zetten. In het kader van de projectenoproepen vergroot dit de reikwijdte aanzienlijk. Wallonië kan bijvoorbeeld zijn innovatie-expertise in de mediasector doen gelden, Vlaanderen in de designsector, en de regio Nord-Pas-de-Calais in het domein van het creatieve beeld. In dit project willen we deze verschillende innovatie-expertises samenbrengen en meerwaarde creëeren. Het gaat er hier om gunstige voorwaarden te scheppen voor het nemen van technologische risico’s en voor innovatie, maar ook voor de vooruitgang van kennis, net als meer zichtbaarheid te geven aan de regio, en dit alles volgens een internationale logica. De eindgebruiker draagt in toenemende mate bij aan innovatie, zowel bij de implementatie van de inhoud als bij de financiering ervan, onder meer via crowdfunding platformen. In België zal de tax shelter het voor iedereen mogelijk maken zijn of haar investering in een risicodragende starter fiscaal aftrekbaar te maken. In deze context verhoogt het blootstellen van een project aan 3 verschillende culturen—de Waalse, Vlaamse en Franse—niet alleen de kans op het bereiken van de doelgroep, maar het is ook een belangrijke troef in geval van een overstap naar een internationale schaal.

Activiteiten

 

De geplande activiteiten zijn onderverdeeld in vijf werkmodules:

 • De eerste zet het management van het project op poten, net als de oproepen voor een proof of concept voor projecten van korte duur (vier maanden);
 • De tweede linkt het communicatieproject aan de organisatie van evenementen die de resultaten verspreiden, plus een grootscheeps finaal forum;
 • De derde maakt het mogelijk korte projecten te realiseren die ook opgevolgd worden;
 • De vierde organiseert sessies flash workout om sneller tot resultaten te komen en die resultaten aan de doelgroep te tonen;
 • De vijfde maakt de prototyping en de rijping mogelijk van projecten die heel waarschijnlijk leiden tot technologietransfer richting bedrijven.

 

Doelpubliek

 

 • Ondernemers: Het is de bedoeling dat we alle soorten: zowel ondernemers in wording en beginnende of groeiende KMO’s als grote ondernemingen. C2L3Play biedt hen een unieke kans om deel te nemen aan creatieve projecten. De eindgebruiker wordt een volwaardige partner van het netwerk van living labs. C2L3Play betrekt ze bij zijn initiatieven en speelt in op nieuwe vormen van samenleven en consumptie.
 • De aannemers en bedrijven zullen door verschillende acties gesensibiliseerd worden: rechtstreeks via de partners of geassocieerde economische partners (Twist, Pictanovo, Arenberg) door een brede campagne te lanceren teneinde de regio’s die onrechtstreeks vertegenwoordigd worden door de partners te bereiken ( de Vlaamse Kamer voor Handel en Nijverheid in Vlaanderen, die Oost-en Westvlaanderen dekt. Twist dat gans Wallonië bereikt, enz.).   Tenslotte verzamelt het MT5 alle acties rond communicatie en sensibilisering naar de bedrijven toe (resultaten die openbaar gemaakt zijn volgens het principe van open innovation), via lokale evenementen, en ook via het Forum van jaar 4 in MT2 beschreven. Sessies rond sensibilisering en opleiding zullen dan georganiseerd worden.
 • Onderzoekers: Om uit hun vakgebied te breken, moeten onderzoekers geconfronteerd worden met sterke ideeën buiten hun eigen wereld. Via een grensoverschrijdend netwerk wil C2L3Play verschillende expertises over een gemeenschappelijke thematiek samen brengen en de uitwisseling van onderzoekstools bevorderen. De onderzoekers zullen rechtstreeks via de bestaande partners gecontacteerd worden, d.i. de Fresnoy, de Universiteit van Valenciennes, de Universiteit van Mons.
 • Creatieve potentials: De specifiek creatieve dimensie wordt ingebracht – niet zonder rekening te houden met wat andere partners op dit vlak doen – door mensen die creatief bezig zijn op het gebied van de hedendaagse of opkomende technologieën: scheppers van inhouden (de sector van het audiovisuele en de media), transmedia-architecten, designers, ontwerpers, kunstenaars, makers, enzovoort. De kunstenaars zullen gesensibiliseerd en gecontacteerd worden via de partners en hun netwerken (Design Regio Transcultures, de Fresnoy, Game In, Budafabriek).
 • Burgers: Het publiek test en evalueert de projecten. De deelname van het grote publiek, onder meer van studenten, wordt bereikt via evenementen met een grote uitstraling zoals Next (internationaal podiumkunstenfestival), Panorama (tentoonstelling in Le Fresnoy) en City Sonic (internationaal festival)

Project funded by Interreg, France-Wallonie-Vlaanderen, www.interreg-fwvl.eu

Design & Development: Corbin MahieuAtelier Arthur Haegeman

Uitgelichte Projecten

Close